Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosiri cookie-urilor. Afla mai multe.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora (denumit în continuare GDPR), vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Identitatea și datele de contact ale operatorului

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de S.C. KADRAX INTERMED SRL,  cu sediul în România, București, Sector 6, str, Constantin Titel Petrescu nr. 3, Nr. ONRC  J40/12949/2013, CUI RO32372932, email : office@dulapuri-rafturi.ro sau comenzi@kadrax.ro, telefon: 0728.321.160

2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor.

Întrucât nu prelucrăm date cu caracter special și nici nu efectuăm prelucrări care să impună monitorizarea persoanelor pe scară largă, periodică sau sistematică, pentru S.C. KADRAX INTERMED SRL nu există obligativitatea numirii unui responsabil cu protecția datelor. Pe de altă parte însă, avem desemnat personal care monitorizează respectarea prevederilor legale impuse pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi contactat pentru adresarea oricăror solicitări referitoare la aceste prelucrări, prin intermediul datelor furnizate la pct. A.

3. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, temeiul juridic al prelucrării și categoriile de date vizate.

Datele pe care le prelucrăm sunt cele pe care le furnizați ori prin contactarea directă a S.C. KADRAX INTERMED SRL, ori prin intermediul site-ului, atunci când creați un cont de utilizator sau când completați formularul prin care ne solicitați informații despre produsele sau seviciile oferite.

Datele dumneavoastră furnizate în acest mod, vor fi utilizate pentru a vă transmite detalii sau informări despre produsele și serviciile oferite, sau pentru întocmirea documentelor necesare livrării comenzilor dumneavoastră.

Un alt tip de date prelucrate, sunt cele care ne ajută să optimizăm site-ul web, prin intermediul modulelor cookie sau a datelor de trafic furnizate automat de către dispozitivul pe care îl utilizați în momentul acesării site-ului, care sunt anonime și nu permit identificarea dvs. Aceste date ne permit să identificăm paginile cel mai des accesate, produsele cele mai des vizualizate, astfel încât să putem adapta permanent informațiile online în funcție de categoriile de interes ale fiecărui vizitator.

Un modul cookie în sine nu conține și nici nu colectează informații. Un modul cookie este un mic fișier text (ce conține litere si cifre) ce se salvează în calculatorul dumneavoastră când accesați un site web. Aceste fișiere permit site-ului să recunoască calculatorul unui utilizator când acesta revine pe site. Astfel, multe informări și atenționări nu mai sunt afișate la următoarele vizite ale site-ului, utilizatorul putând să se concentreze pe accesarea informației căutată pe site. Puteți controla utilizarea modulelor cookie prin setările browser-ului dvs. Aveți astfel inclusiv posibilitatea de șterge modulele cookie salvate în calculatorul dumneavoastră de site-urile accesate. Puteți dezactiva complet modulele cookie dacă doriți, dar aceasta înseamnă că site-urile accesate ar putea să nu mai funcționeze corect sau să nu vă poate oferi cea mai bună experiență posibilă ca și utilizator.

Folosim datele dumneavoastră în conformitate cu prevederile art. 6 al. b), c) și f) din GDPR, mai exact, atunci când prelucrarea este necesară pentru furnizarea unor produse sau servicii sau pentru a face demersurile prin care pregătim furnizarea acestora, prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a S.C. KADRAX INTERMED SRL, sau în scopul intereselor legitime derivate din activitățile pe care firma este autorizată să le desfășoare.

4. Obligația de furnizare a datelor.

Atunci când ne contactați direct (prin email sau telefon) pentru obținerea unor informații, furnizarea datelor dumneavoastră nu reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract. Pe de altă parte însă, vă rugăm să aveți în vedere că în lipsa acestor date, nu vom putea să vă transmitem informații privind produsele sau serviciile oferite de S.C. KADRAX INTERMED SRL.

Pentru a vă putea livra produsele sau serviciile comandate, va fi necesar să ne puneți la dispoziție datele de facturare și de livrare a acestora.

5. Interesele legitime urmărite de operator.

Datele furnizate de dvs. sunt prelucrate în vederea îndeplinirii obiectivelor urmărite de S.C. KADRAX INTERMED SRL privind activități de comercializare a mobilierului metalic, precum și de furnizare a serviciilor conexe acestora (proiectare, montare, etc.).

6. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal.

Datele preluate de la dumneavoastră sunt prelucrate S.C. KADRAX INTERMED SRL. sau de partenerii noștrii, pentru sau în numele nostru, dar numai după ce sunt împuterniciți în acest sens prin documente legale care descriu amănunțit obligațiile ce le revin. Partenerii la care facem referire sunt entitățile la care apelăm pentru furnizarea unor servicii specifice activităților desfășurate (contabilitate, transport, etc.) și care pot avea uneori contact cu datele pe care le deținem, prin natura serviciilor prestate.

Nu punem la dispoziție datele dumenavoastră altor entități.

7. Transferul datelor către o țară terță sau o organizație internațională din afara Uniunii Europene

Nu prelucrăm și nici nu transferăm datele dumenavoastră în afara României.

8. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Dacă nu ne solicitați altfel, prin exercitarea drepturile pe care le aveți, prelucrăm aceste date în toată perioada în care S.C. KADRAX INTERMED SRL are neschimbat statutul juridic în baza căruia au fost obținute datele. Orice schimbare a statului juridic (obiect de activitate, denumire firmă, etc.) va genera solicitarea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor în noile condiții rezultate prin această schimbare.

9. Informații privind procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri.

Nu utilizăm procese automatizate privind crearea de profiluri sau pentru producerea unor consecințe juridice sau cu efect similar pentru dumneavoastră.

10.Drepturile pe care le aveți conform dispozițiilor legale.

a.  Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal prelucrate. În momentul în care sunt preluate datele cu caracter personal sau în maxim 30 de zile dacă acestea sunt obținute indirect, persoana fizică vizată prin prelucrare trebuie să fie informată cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (dacă este cazul), tipul datelor preluate, scopurile și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională (dacă este cazul), perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri,  precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

b.  Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, au dreptul de a obține din partea oricărui operator o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile enumerate la pct.a.

c.  Dreptul de rectificare sau de ștergere. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unor detalii suplimentare. De asemenea, persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține din partea oricărui oeprator ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică motivele prevăzute prin art.17 al. (1) din GDPR.

d.  Dreptul de restricționare a prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține din partea oepratorului care deține aceste date, restricționarea prelucrării datelor personale în cazurile descrise la art.18 din GDPR.

e.  Dreptul de a se opune prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor de către un operator, au dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în scopuri de marketing, creării de profiluri, sau de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și prin care se produc efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.

f.  Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci când datele personale au fost furnizate de o persoană fizică într-un  format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, persoana fizică vizată prin acest tip de prelucrare, are dreptul, în cazurile prevăzute de art. 20 din GDPR, de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului care-i prelucrează datele sale.

g.  Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia, pentru datele preluate sau prelucrările efectuate pe bază de consimțământ.

h.  Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Atunci când o persoană fizică vizată prin prelucrarea datelor cu caracter personal consideră că i-au fost încălcate drepturile sale și solicitările adresate operatorului au rămas nesoluționate sau nu au fost soluționate corespunzător. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la tel. +40.318.059.211, email anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul site-ului www.dataprotection.ro

i.   Dreptul de a ști, dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, care sunt eventualele consecințe ale refuzului de a furniza datele solicitate și implicit a nerespectării acestei obligații.

 

Back